Scandia Steel logo

SSdr™ 273 och SSdr™ 323 ingår nu i CE-märkningen

Fr.o.m 2017-09-15 är SSdr™ 273,0 och SSdr™ 323,9 mm inkluderade i CE-märkning för borrade stålrörspålar enligt ETA 15/0029.