Scandia Steel logo

CE-märkta pålar

SS och SSdr innehar nu CE-märkning baserad på ETA 15/0029.

Här hittar du information om CE-märkningen CE-märkning SS SSdr 

Här kan du läsa om vilka krav som CE-märkningen ställer på pålen ETA 15_0029

Bro pålar sticker upp