Scandia Steel logo

NCCs nya regionkontor i Göteborg byggs på 406-pålen

NCCs dotterbolag Hercules Grundläggning väljer SSdr-406 och SS-406.

Pålarna är en del av grundläggningen till byggnaden Kineum Gårda – ett 27 våningar och 110 meter högt hus i centrala Göteborg. Det ska stå klart för inflyttning 2022 och kommer att inrymma kontor, hotell och även NCCs och Hercules nya regionkontor.
 
Grundläggningen har ställt stora krav på Hercules, som utfört pålning och spontning, eftersom det utförs alldeles intill befintlig bebyggelse i form av det 16 våningar höga Gårda Business Center.
 
Marken består huvudsakligen av lera med cirka 10 meters friktionslager i botten. Avståndet till fast berg varierar mellan cirka 46 och 52 meter.
 
Grundläggningen har utförts med 179 slagna (SS-pålen®) och 51 borrade stålrörspålar (SSdr-pålen®) i dimension 406,4 mm samt 33 betongpålar (SP2). Hercules valde borrade stålpålar för att minska undanträngningen av jordmassor och minimera risken för påverkan på omgivande bebyggelse.