Scandia Steel logo

S-Wall®

S-Wall® är en borrad pålspontvägg som främst används vid svåra markförhållanden med blockrik mark eller andra hinder där slagen spont inte är möjlig. En borrad pålspontvägg är även effektiv i projekt som är känsliga för omgivningspåverkan.

Borrkronans diameter är förstorad i förhållande till konventionell borrning för att ge plats åt spontlåsen.

S-Wall Dimensionering och anvisning for montering_2020.06.02

Typritning S-Wall

EPD Certifikat