Scandia Steel logo

SS-pålen®

Slagna stålrörspålar, Scandia Steel

Slagna stålrörspålar är den snabbaste och mest kostnadseffektiva pålningsmetoden.  SS-pålen® skarvas ner i marken med hjälp av en friktionsskarv vilket eliminerar annars kostsam svetsning och svetskontroll. Pålen används effektivt både inom grundläggning och grundförstärkning.

Stålrörspålarna ska dimensioneras för uppkomna laster. Dels ska pålen i sig inte stukas eller bucklas (den konstruktiva bärförmågan), men även berget ska bära lasten som den slagna pålen för ner (den geotekniska bärförmågan). För mer information om dimensionering – läs SS-pålen Dimensionering och anvisning för montering 2021-04-12

Med ett stort urval av dimensioner kan vi erbjuda stålrörspålar för allt från småhusbyggen till hamnprojekt och industriella anläggningar. Med automatiserade tillverkningsprocesser och modern teknik garanteras hög kvalitet.

SS-pålen® är CE-märkt enligt ETA 15-0029 utfärdat av SP RISE.

CE-märkning_SS_SSdr_2021-01-05_S460

SS-pålen Dimensionering och anvisning för montering 2021-04-26

Bergsko dim 273-406 mm

Typritning_SS-palen

Beräkningsprogram ScandPile 2020 (exe)

EPD Certifikat