Scandia Steel logo

PEAB i Enköping

Under hösten 2011 har Scandia Steel levererat drygt 3300 meter pålningsrör till PEAB Grundläggnings projekt i Enköping. Pålningsrören är i kvalité S460 och följer standard EN 10219. Rören har levererats med bergskor och topplattor och använts för grundläggning av nytt villaområde.