Scandia Steel logo

S-Wall® till Hercules Grundläggning – utbyggnad av Roslagsbanan

S-Wall-borrad spontvägg

Under våren 2020 levererar vi vår borrade pålspontvägg S-Wall® till Hercules för utbyggnad av Roslagsbanan.

Här finns mer information att läsa om projektet https://www.ncc.se/vara-projekt/roslagsbanan-stockholm/