Scandia Steel logo

SSdr-406 i Nynäshamn

Borrad påle i dimension 406,4×12,5 mm med gängskarv.

Veidekke blev första kund att använda pålen när de byggde ut färjeterminalen i Nynäshamn. Trots att färjor lade till i hamnen kunde pålningen fortgå. Gängskarvade pålar förenklar hantering, eliminerar svetsning och besparar projektet dyrbar tid.

Pålen är provad och utvärderad av SP (RISE) och uppfyller krav enligt ETA 15/0029.

https://scandiasteel.se/produkter/borrade-stalrorspalar-ssdr/