Scandia Steel logo

SSdr-pålar till Hercules Grundläggning

Sedan mitten av februari har vi på Scandia Steel levererat vår gängade påle, SSdr™-pålen, till ett av Hercules projekt i Bro utanför Stockholm. Mer än 10000 meter gängade stålpålar har totalt levererats i dimensioner från 114,3 x 8,0 mm upp till 168,3 x 10,0 mm. Pålarnas längd har varit 6 eller 12 meter.