Scandia Steel logo

S-Wall® till Hercules Grundläggning – utbyggnad av Roslagsbanan

Under våren har vi levererat vår borrade pålspontvägg, S-Wall®, för utbyggnad av Roslagsbanan.

”S-Wallen har fungerat utmärkt att borra med och det har varit en stor fördel att få pålarna levererade med påsvetsade ringset från Terrarocs lager hos Scandia Steel. Det gynnar oss tidsmässigt men det är även bra då vi arbetar på en begränsad yta” säger Kim Lövstav, platschef på Hercules Grundläggning.

Spontväggen, i diameter 323,9 mm, har använts av Hercules Grundläggning när NCC har byggt ut enkelspår till dubbelspår mellan stationerna Täby Kyrkby och Kragstalund, en sträcka på 2,1 km.  För SL innebär det en ökad kapacitet med förbättrad trafiksäkerhet.

Här finns mer information att läsa om projektet https://www.ncc.se/vara-projekt/roslagsbanan-stockholm/