Scandia Steel logo

SS-pålen™ i dimension 127 mm

SS-pålen™ levereras nu i dimension 127 mm i stålkvalitet S550.  Dimensionen är utvärderad av SP och uppfyller krav enligt ETA 15/0029. Provningen omfattar tryckplatta, skarv och bergsko.

Uppdaterade dimensioneringstabeller och monteringsanvisningar finns här.

Scandia_steel4IMG_1635