Scandia Steel logo

SSdr-273 och SSdr-323 ingår nu i CE-märkningen

Fr.o.m 2017-09-15 är SSdr- 273,0 och SSdr- 323,9 mm inkluderade i CE-märkning för borrade stålrörspålar enligt ETA 15/0029.

Dragkapaciteten för SSdr-pålen garanteras till 50 % av tryckkapaciteten.

Skarvhylsan är även dimensionerad mot korrosion och beräknad enligt finita elementmetoden.

FEM böjfem plus bild