Scandia Steel logo

SSdr™ 323 mm vid Slussen

PEAB borrar med SSdr™ 323,9 x 12,5 mm vid Slussen. Med gängad skarvhylsa eliminerar PEAB svetsning och kan på så sätt effektivisera borrningen. Ringborrset levereras även påsvetsade till arbetsplatsen enligt EN 1090, EXC3.

SSdr™ 323,9 mm uppfyller krav enligt ETA 15/0029 och har dessutom en dragkapacitet på min 50 % av tryckkapaciteten.