Scandia Steel logo

SSdr-pålen® testad för utmattning

Den helt nya möjligheten att gänga istället för att svetsa i projekt med utmattningsbelastning innebär tidsbesparingar både i montering och i processen kring kontroll av svetsskarvar. 

– Vi har fokuserat provningen på SP RISE på de större dimensionerna, eftersom de oftast är aktuella i projekt med utmattningslaster. Provningen har varit komplex och tagit lång tid att utföra, men det känns riktigt bra att kunna erbjuda marknaden fullskaliga utmattningstester med utvärdering, säger Thorulf Hamfors, vd på Scandia Steel.