steel core piles

scandia steel

Steel Core Piles

We produce Steel Core Piles in grade S355J2, EN 10025:2004.

P-mark by RISE (SP)

Read more here Stålkärnepålar – Anvisning för montering, hantering och bärförmåga 2019-10-22 (Only in Swedish).

Read also Article 97 from Pålkommissionen, Anvisningar för projektering, dimensionering utförande och kontroll, PK-R97

EPD Certificate

© Copyright 2022 Scandia Steel