Scandia Steel logo

S-Wall®

S-Wall® är en borrad pålspontvägg som främst används vid svåra markförhållanden med blockrik mark eller andra hinder där slagen spont inte är möjlig. En […]

S-Wall-borrad spontvägg

SSdr-pålen®

SSdr-pålen® är en borrad stålrörspåle CE-märkt enligt ETA 15/0029.

SS-pålen®

SS-pålen® är en slagen stålrörspåle CE-märkt enligt ETA 15/0029

Solida stålpålar för grundläggning och grundförstärkning

Stålpålar för grundläggning

Scandia Steel är en ledande leverantör av stålrörspålar inom grundläggning och grundförstärkning. Våra stålrörspålar är CE-märkta enligt ETA 15/0029 och används inom slagen och borrad grundläggning. Vår tillverkning är certifierad enligt ISO 9001 samt EN 1090 med utförandeklass 4.

Med ett brett sortiment av stålrörspålar och med avancerade tekniska lösningar kan vi erbjuda stålrörspålar för många typer av produktioner.

SSdr-pålen® är optimal då markförutsättningarna kräver borrning, eller när det ställs krav på minimal omgivningspåverkan. Men också vid grundförstärkning när en befintlig byggnad behöver förstärkas.

SS-pålen® är den mest kostnadseffektiva lösningen som lämpar sig bra när lägre krav ställs på omgivningspåverkan. Tack vare att SS-pålen skarvas med friktionskrav kan kostsam svetsning och svetskontroll elimineras.

Tillverkningen av alla våra pålar sker i vår fabrik i Litauen. Produkterna används av flera välkända aktörer så som NCC, Veidekke och PEAB.