SSdr-Pålen®

scandia steel

SSdr-Pålen®

SSdr-Pålar används i de fall då markförutsättningarna kräver borrning eller då krav ställs på minimal omgivningspåverkan. Pålen lämpar sig vid pålning med markhinder, lutande berggrund, trängda utrymmen, stora laster i marken eller andra orsaker som kräver att en påle bör borras ner i marken. SSdr-Pålen® används även vid grundförstärkning, när en befintlig byggnad behöver förstärkas.

Stålrörspålarna ska dimensioneras för uppkomna laster. Dels ska pålen i sig inte stukas eller bucklas (den konstruktiva bärförmågan), men även berget ska bära lasten som den borrade pålen för ner (den geotekniska bärförmågan). För mer information om dimensionering se SSdr-Pålen Dimensionering och anvisning för montering 2023-05-01

På senare år har stålrörspålen blivit ett självklart substitut till stålkärnepålen. Det beror på att den är enklare att hantera samt att den förbrukar mindre stål, vilket gör att den till ett gynnsamt val ur miljösynpunkt.

SSdr-Pålen®  –  borrad stålrörspåle CE-märkt och godkänd enligt ETA 15-0029

Dokument och filer för nedladdning

–  CE-märkning SS SSdr 2021-10-15 S460/S550
–  SSdr-Pålen Dimensionering och anvisning för montering 2023-05-01
–  Storlekar på tryckplattor
–  Storlekar på buntar
–  Typritning SSdr-Pålen
–  EPD Certifikat
–  Katalog Ringset
–  Färgguide för dimensioner

Mer information om hanteringen av ringset finns här:

–  Lagerhållning ringset

© Copyright 2022 Scandia Steel