S-Wall®

scandia steel

S-Wall®

S-Wall® är en borrad pålspontvägg som främst används vid svåra markförhållanden med blockrik mark eller andra hinder där slagen spont inte är möjlig. En borrad pålspontvägg är även effektiv i projekt som är känsliga för omgivningspåverkan.

Borrkronans diameter är förstorad i förhållande till konventionell borrning för att ge plats åt spontlåsen.

Dokument och filer för nedladdning

–  S-Wall Dimensionering och anvisning for montering 2023-05-01
–  Typritning_S-Wall
–  EPD Environdec
–  EPD Certifikat
–  Katalog Ringset
–  Färgguide för dimensioner

Mer information om hanteringen av ringset finns här:

–  Lagerhållning ringset

© Copyright 2022 Scandia Steel