SS-Pålen®

scandia steel

SS-Pålen®

Slagna stålrörspålar är den snabbaste och mest kostnadseffektiva pålningsmetoden.  SS-Pålen® skarvas ner i marken med hjälp av en friktionsskarv vilket eliminerar annars kostsam svetsning och svetskontroll. Pålen används effektivt både inom grundläggning och grundförstärkning.

Stålrörspålarna ska dimensioneras för uppkomna laster. Dels ska pålen i sig inte stukas eller bucklas (den konstruktiva bärförmågan), men även berget ska bära lasten som den slagna pålen för ner (den geotekniska bärförmågan).

För mer information om dimensionering – läs SS-Pålen Dimensionering och anvisning för montering 2023-05-01

Med ett stort urval av dimensioner kan vi erbjuda stålrörspålar för allt från småhusbyggen till hamnprojekt och industriella anläggningar. Med automatiserade tillverkningsprocesser och modern teknik garanteras hög kvalitet.

SS-pålen® är CE-märkt enligt ETA 15-0029 utfärdat av SP RISE.

Dokument och filer för nedladdning

–  CE-märkning SS SSdr 2021-10-15 S460/S550
–  SS-Pålen Dimensionering och anvisning för montering 2023-05-01
–  Storlekar på tryckplattor
–  Storlekar på buntar
–  Bergsko dim 273-406 mm
–  Typritning SS-Pålen
–  EPD Certifikat 
–  Färgguide för dimensioner

© Copyright 2022 Scandia Steel